SOKOLSKÝ CYKLOVÝLET 2020

Do posledního místa naplněný cyklobus dopravil účastníky do Strážnice a odtud cyklisté absolvovali trasu podél Baťova kanálu a Moravy až do Kroměříže. Rovinatá trasa s minimálním převýšením nevyžadovala velkou námahu. Počasí nám přálo a celou cestu panovala pohoda a dobrá nálada.

Na zpáteční cestě vystoupili fotbaloví fanoušci v Lipníku, kde hrálo naše „Áčko“. Odtud byla poslední cyklistická část dne. Při příjezdu na náves v Opatovicích se tachometry zastavily na číslici 83km.

Domů dojeli cyklisté, více či méně unaveni, ale spokojeni. A právě to bylo cílem TJ Sokol, která celou akci uspořádala. Děkujeme všem za účast.