Přípravka TJ Sokol Opatovice

Fotbalový oddíl TJ Sokol Opatovice není pouze oddíl mužů, ale také těch nejmenších a to přípravka dětí ve věku 5 – 10 let. V roce 2020 přípravka aktivně navázala na podzimní sezónu 2019 a to tréninky v hale v zimních měsících. Následně se ve dnech 21. 2. – 23. 2. 2020 uskutečnilo soustředění fotbalové přípravky TJ Sokol Opatovice v zázemí areálu Hotelu Rusava. Celkem 17 mladých fotbalistů, včetně 3 trenérů tak mohli zahájit přípravy na novou fotbalovou sezónu 2020. Společné chvíle využili nejenom ke zlepšování pohybových schopností, techniky a práci s míčem, ale samozřejmě také k zocelení celého kolektivu např. při turnaji bowlingu a hrách v bazéně. Součástí byla také dvě přátelská utkání s místním týmen přípravky Rusava. Po neplánované pauze byly následně v květnu 2020 obnoveny tréninky mladší i starší přípravky TJ Sokol Opatovice. Celkem se trénínků účastní 12 fotbalistů, včetně jedné fotbalistky, mladší přípravky a 13 fotbalistů starší přípravky. Každému týmu se věnují vždy dva trenéři. Našim cílem je trénink fotbalové kondice herní formou, práce v týmu, ale i individuální přístup k jednotlivým hráčům. Vše se následně snažíme zúročit při zápasech. Avšak i zpětná vazba, byť někdy ve formě prohraného utkání, a snaha učit se novým věcem je pro naše malé hráče velice důležitá. Celkem bylo v jarní sezóně 2020 odehráno 5 zápasů mladší přípravky a 5 zápasů starší přípravky, která byla následně v červnu úspěšně zakončena.
Podzimní sezóna byla zahájena v srpnu 2020 a to nejen formou tréninků, které se konají vždy 2 x týdně, ale také jednotlivými přátelskými utkání. Od září se následně dle stanovného rozpisu fotbalisté mladší i starší přípravky účastnili jednotlivých turnajových zápasů a to formou vždy 3 zápasů po sobě. Tímto bychom chtěli všem našim fotbalistům i jejich rodičům poděkovat za aktivní přístup ke hře, kdy podmínky k takto nastaveným pravidlům nebyly zrovna jednoduché. Celkem naši hráči mladší přípravky odehráli 15 zápasů a hráči starší přípravky také 15 zápasů. Velké poděkování patří také jednolitvým trenérům, kteří věnují svůj volný čas našim dětem. I přes všechny neočekávané události, které nám rok 2020 přínesl, věříme, že radost a chuť z fotbalu a to nejen při zápasech, ale i při jednotlivých trénincích u našich fotbalistů stále zůstává. Spontánní radost z pohybu a hry našich dětí opravdu nabíjí. Přejme jim, aby je sportování bavilo a aby se časem vytvořilo takové mužstvo, které naváže na tradice kopané v naší obci.